Navn Rolle Telefon
Gustav Pleym Leder 909 53 282
Liv Rigmor Bosness Nestleder 482 50 270
Gerd Alice Wilmann Sekretær 480 42 985
Ingvard Johansen Kasserer 918 74 775
Eilif Dagsvik Styremedlem 959 43 130
Rita Røst Olsen Styremedlem 907 84 170
Terje Pettersen Styremedlem 988 01 727
Berit Bardal Varamedlem 907 84 421