Historisk vandring på Tjøtta II, 21.6.2021

Historisk vandring på Tjøtta II, 21.6.2021

Tjøtta Historielag, med Rigmor som engasjert leder, har i vinter jobbet med prosjektet «Historisk vandring langs Steinstia på Tjøtta».

21. juni 2021 var Telepensjonistene innbudt til Historisk vandring på Tjøtta og ble mottatt av leder i Tjøtta historielag, Rigmor Bosness, som også er vår nestleder.

 

Rigmor loste oss langs en sti med spesielle minner knyttet til noen store steiner. Underveis ble det anledning til en liten svingom til datidens musikk.

 

Tjøttagården har vært blant de største og rikeste gårdene på Helgeland.  Etter vandringen fikk vi fin servering inne i det ærverdige huset som nå brukes som gjestegård.